การจดทะเบียนขยายเวลาอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวฯ

1478070378_231652

การจดทะเบียนขยายระยะเวลาอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559  ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

You may also like...