ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เดินทางมาตรวจเยี่ยม

37654

วันที่13 ต.ค. 59 ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ (นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์)เดินทางมาตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนความคิด และรับฟังข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อ.ชัยบุรีและ พนม ที่ห้องประชุมตาปี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัด

You may also like...