หนังสือสั่งการ

วันที่ 10/09/62

วันที่ 5/09/62

วันที่ 4/09/62

วันที่ 3/09/62

วันที่ 2/09/62

วันที่ 30/08/62

วันที่ 29/08/62

วันที่ 28/08/62

วันที่ 27/08/62

วันที่ 26/08/62

วันที่ 22/08/62

วันที่ 20/08/62

วันที่ 19/08/62 

วันที่ 16/08/62 

วันที่ 15/08/62

วันที่ 14/08/62

วันที่ 09/08/62

วันที่ 08/08/62

วันที่ 07/08/62

วันที่ 06/08/62

วันที่ 05/08/62

วันที่ 01/08/62

วันที่ 31/07/62

วันที่ 30/07/62

วันที่ 26/07/62

วันที่ 25/07/62

วันที่ 24/07/62

วันที่ 23/07/62

วันที่ 22/07/62

วันที่ 18/07/62

วันที่ 15/07/62

วันที่ 11/07/62
วันที่ 10/07/62
วันที่ 09/07/62
วันที่ 08/07/62

การฝึกอบรมตามสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่รับดับอำเภอ

โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่

หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักพื้นฐาน รุ่น3-2562       1.ใบสมัคร จิตอาสา หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 3 62 2. แบบฟอร์มเข้ารับการฝึก 3. แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ 4.ฟอร์มใบขวางหลักสูตรจิตอาสา

วันที่ 05/07/62
วันที่ 04/07/62
วันที่ 02/07/62
วันที่ 01/07/62
วันที่ 28/06/62
วันที่ 27/06/62
วันที่ 26/06/62
วันที่ 25/06/62

วันที่ 24/06/62

วันที่ 21/06/62

วันที่ 20/06/62

วันที่ 19/06/62

วันที่ 18/06/62

วันที่ 17/06/62

วันที่ 14/06/62

วันที่ 13/06/62

วันที่ 12/06/62

วันที่ 11/06/62

วันที่ 10/06/62

วันที่ 07/06/62

วันที่ 05/06/62

วันที่ 04/06/62

วันที่ 31/05/62

วันที่ 29/05/62

วันที่ 28/05/62

วันที่ 27/05/62

วันที่ 24/05/62

วันที่ 23/05/62

วันที่ 22/05/62

วันที่ 21/05/62

วันที่ 16/05/62

วันที่ 15/05/62

วันที่ 14/05/62

วันที่ 13/05/62

วันที่ 08/05/62

วันที่ 07/05/62

วันที่ 03/05/62

วันที่ 02/05/62

วันที่ 01/05/62

วันที่ 30/04/62

วันที่ 26/04/62

วันที่ 24/04/62

วันที่ 23/04/62

แบบสำรวจข้อมูลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ (ไฟล์ word)

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสำเร็จการศึกษาอบรมฯ (ไฟล์ excel)

วันที่ 22/04/62

วันที่ 19/04/62

วันที่ 18/04/62

วันที่ 11/04/62

วันที่ 10/04/62

วันที่ 09/04/62

วันที่ 05/04/62

วันที่ 04/04/62

วันที่ 03/04/62

วันที่ 02/04/62

วันที่ 01/04/62

วันที่ 28/03/62

วันที่ 27/03/62

วันที่ 26/03/62

วันที่ 25/03/62

วันที่ 22/03/62

วันที่ 21/03/62

วันที่ 20/03/62

วันที่ 18/03/62

วันที่ 18/03/62

วันที่ 15/03/62

วันที่ 14/03/62

วันที่ 13/03/62

วิทยุกรมการปกครอง.การดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน

 

วันที่ 12/03/62

วันที่ 11/03/62

วันที่ 05/03/62

วันที่ 04/03/62

วันที่ 01/03/62

วันที่ 28/02/62

วันที่ 27/02/62

วันที่ 26/02/62

วันที่ 25/02/62

วันที่ 21/02/62

วันที่ 20/02/62

วันที่ 15/02/62

วันที่ 14/02/62

วันที่ 13/02/62

วันที่ 12/02/62

วันที่ 11/02/62

วันที่ 07/02/62

วันที่ 06/02/62

วันที่ 5/02/62

วันที่ 4/02/62

วันที่ 1/02/62

8. แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกหมู่บ้านฯ 2562

7.1 แบบประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย

6. ตัวอย่างประกาศฯ หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย

5. ปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ ประจำปี 2562

4. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ (แบบ อสปช. 1-3)

3. คู่มือการใช้ระบบการาายงาน E-Repport โครงการส่ง

2. แนวทางการปฏิบัติโครงการส่งเสริมวิถีชีว

วันที่ 31/01/62

วันที่ 29/01/62

วันที่ 28/01/62

วันที่ 25/01/62

วันที่ 22/01/62

วันที่ 18/01/62

วันที่ 17/1/62

วันที่ 16/1/62

วันที่ 15/1/62

วันที่ 14/1/62

วันที่ 11/1/62

วันที่ 10/1/62

วันที่ 9/1/62

วันที่ 7/1/62

วันที่ 4/1/62

วันที่ 3/1/62

วันที่ 2/1/62

วันที่ 28/12/61

วันที่ 27/12/61

วันที่ 26/12/61

วันที่ 25/12/61

วันที่ 21/12/61

วันที่ 20/12/61

วันที่ 19/12/61

วันที่ 18/12/61

วันที่ 17/12/61

วันที่ 14/12/61

วันที่ 12/12/61

วันที่ 11/12/61

วันที่ 07/12/61

วันที่ 06/12/61

วันที่ 04/12/61

วันที่ 03/12/61

วันที่ 30/11/61

ขยายเวลาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ.2562(ฮ.ศ.1440)

วันที่ 28/11/61

วันที่ 27/11/61

วันที่ 26/11/61

วันที่ 23/11/61

วันที่ 22/11/61

วันที่21/11/61

วันที่20/11/61

วันที่19/11/61

วันที่15/11/61

วันที่14/11/61

วันที่13/11/61

วันที่07/11/61

วันที่06/11/61

วันที่05/11/61

วันที่02/11/61

วันที่01/11/61

วันที่31/10/61

วันที่30/10/61

วันที่29/10/61

วันที่26/10/61

วันที่25/10/61

วันที่24/10/61

วันที่22/10/61

วันที่19/10/61

วันที่15/10/61

วันที่11/10/61

วันที่10/10/61

วันที่09/10/61

วันที่05/10/61

วันที่03/10/61

วันที่02/10/61

วันที่01/10/61

วันที่25/09/61

วันที่21/09/61

วันที่20/09/61

 

 

วันที่19/09/61

วันที่18/09/61

วันที่17/09/61

วันที่14/09/61

วันที่13/09/61

วันที่11/09/61

วันที่10/09/61

วันที่6/09/61

วันที่30/08/61

วันที่28/08/61

วันที่27/08/61

วันที่23/08/61

วันที่22/08/61

วันที่21/08/61

วันที่20/08/61

วันที่16/08/61

วันที่15/08/61

วันที่14/08/61

วันที่10/08/61

วันที่09/08/61

วันที่08/08/61

วันที่06/08/61

วันที่03/08/61

วันที่01/08/61

วันที่30/07/61

วันที่26/07/61

วันที่24/07/61

วันที่23/07/61

วันที่20/07/61

วันที่18/07/61

วันที่17/07/61

วันที่16/07/61

วันที่13/07/61

วันที่11/07/61

วันที่10/07/61

วันที่09/07/61

วันที่06/07/61

วันที่05/07/61

วันที่04/07/61

วันที่03/07/61

วันที่02/07/61

วันที่29/06/61

วันที่28/06/61

วันที่27/06/61

วันที่26/06/61

  1. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ E-DOPA License

วันที่25/06/61

วันที่21/06/61

วันที่20/06/61

วันที่ 19/06/61