ที่ทำการปกครองอำเภอ

 

ที่ทำการปกครองอำเภอ
ที่ ทปค. เลขอำเภอ อีเมล์ ส่งหนังสือสั่งการ หมายเหตุ
จังหวัด /0018 dopa_surat@hotmail.com dopasurat
1 เมืองสุราษฎร์ธานี /0118 rainkam51@gmail.com muangsurat
2 กาญจนดิษฐ์ /0218 kanchanadit8402@gmail.com kanchanadit
3 เกาะสมุย /0318 prasert.ptg@gmail.com kaosamui
4 ไชยา /0418 Chaiya.8406@gmail.com chaiya
5 คีรีรัฐนิคม /0518 rujired_@hotmail.co.th kereratnikom
6 ท่าฉาง /0618 thachang2560@hotmail.com thachang
7 บ้านนาสาร /0718 Bannasan50@gmail.com bannasan
8 พุนพิน /0818 tem_9505@hotmail.com punpin
9 ท่าชนะ /0918 ardthapong@gmail.com thachana
10 พระแสง /1018 prasang_pk@hotmail.co.th prasang
11 พนม /1118 panom84250@hotmail.com panom
12 เวียงสระ /1218 dj.tang.mo@hotmail.com wiangsa
13 ดอนสัก /1318 tiya.psw@gmail.com donsak
14 เคียนซา /1418 inthakoon.su@gmail.com kiansa
15 บ้านตาขุน /1518 bum_dorae@hotmail.com bantakhun
16 เกาะพะงัน /1618 arayaporn9@gmail.com kaopangan
17 บ้านนาเดิม /1718 pookchong@gmail.com bannadeim
18 ชัยบุรี /1818 jazzyka_55@hotmail.com chaiburi
19 วิภาวดี /1918 kung_5118@hotmail.co.th viphawadee
20 กลุ่มงานความมี่นคง securite group
21 กลุ่มงานอำนวยฯ fair work group
22 กลุ่มงานการเงินฯ financial group
23 ศอ.ปส.จ. drug.surat