งานโรงแรม สถานบริการ

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

ระบบตรวจสอบข้อมูลโรงแรม

ระบบนี้ เป็นระบบเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้น โรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตาม พรบ โรงแรม พ.ศ. 2547 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี