ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ผลการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทะิสอบภาคความรู้และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สมาชิกกองอาสารักาาดินแดน (ชาย) ปี2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย)